Automatyzuj swoją firmę dzięki zrobotyzowanej paletyzacji!

Ręczna paletyzacja produktów niekiedy należy do najbardziej uciążliwych i pracochłonnych czynności wykonywanych przez pracowników. Monotonia pracy i masa układanych elementów niewątpliwie przyczyniają się do powstawania problemów zdrowotnych wśród personelu. Na podstawie wieloletnich doświadczeń zauważyliśmy, że w niektórych branżach ręczne układanie produktów generuje straty i spowalnia procesy toczące się bezpośrednio przed nią. Nacisk na wysoką wydajność linii produkcyjnej przy zachowaniu precyzji na jak najwyższym poziomie, a także deficyt pracowników produkcyjnych sprawił, że coraz częściej zadania tradycyjnej paletyzacji przejmują uniwersalne systemy automatyczne i zrobotyzowane.

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie zrobotyzowanej paletyzacji?

Niewątpliwie należą do nich wzrost wydajności i efektywności produkcji. Końcówki linii, bo tutaj najczęściej instalowane są systemy zrobotyzowanej paletyzacji, stają się wąskim gardłem całego procesu produkcyjnego. Usprawnienie tego odcinka poprzez zastosowanie robotów przemysłowych pozwala na ciągłą paletyzację bez przestojów, 24 h na dobę.

W porównaniu z tradycyjną paletyzacją, robotyzacja eliminuje powstanie błędu ludzkiego i zapewnia uzyskanie wysokiej precyzji układania elementów na palecie, z dokładnością do jednego milimetra! Odpowiednio zaprogramowany robot to gwarancja bezbłędnej pracy, bez pomyłek i przerw. Robotyzacja zmniejsza ryzyko uszkodzenia towaru podczas chwytania, przenoszenia i układania. Nie tylko wpływa to na wzrost rentowności firmy, ale również rośnie konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez kształtowanie wizerunku partnera biznesowego o stabilnym procesie produkcyjnym.

Kolejną gwarantowaną korzyścią jest uniwersalność i wszechstronność. Łatwość szybkiej adaptacji do nowego rodzaju produktów sprawdza się w sytuacjach, gdy paletyzowane są elementy o różnych kształtach, masie lub strukturze materiału. Wielofunkcyjne chwytaki robotów, w czasie trwania cyklu linii produkcyjnej, pozwalają na wykonywanie kilku różnych operacji, do których należą m.in.: pobieranie jednocześnie kilku produktów, przenoszenie przekładek lub palet. Ponadto, możliwa jest integracja robotów przemysłowych w ekstremalnych i szkodliwych dla człowieka warunkach pracy, w miejscach o dużym zapyleniu, bądź przy skrajnie niskich lub wysokich temperaturach.

Elastyczność to także niezaprzeczalna zaleta robotów przemysłowych, która pozwala na płynną zmianę wzorów i schematów ułożeń produktów na palecie w bardzo prosty sposób z poziomu panelu HMI. Wysoka elastyczność to także możliwość obsługi więcej niż jednej linii produkcyjnej oraz dostosowywania tempa paletyzacji do pozostałych systemów i maszyn biorących udział w procesie produkcyjnym.

Jakie rozwiązania proponujemy?

Zdobyte przez lata doświadczenie w zrobotyzowanej paletyzacji produktów pozwoliło na rozszerzenie gamy ofertowanych przez nas maszyn. Znajdujące się w naszej ofercie zrobotyzowane systemy paletyzacji MODULINE przeznaczone są do układania opakowań, skrzynek, worków, kartonów, zgrzewek bądź innych dowolnych produktów w uporządkowany i powtarzalny sposób na elemencie transportowym.

Ulga na robotyzację

Czym jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację to propozycja dla firm, które chcą zainwestować w roboty przemysłowe, aby usprawnić swoją produkcję. Ma ona pomagać przedsiębiorstwom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku. Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości.

Dlaczego warto zainteresować się ulgą na robotyzację?

Aby utrzymać konkurencyjność i rentowność biznesu, polskie przedsiębiorstwa „są skazane” na automatyzację procesów produkcyjnych. Polskie wskaźniki robotyzacji mocno odbiegają od unijnej średniej. Roboty stają się jednak coraz popularniejsze także w Polsce, chociażby przez wzgląd na wciąż rosnące koszty pracownicze, a także trudności związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry. Automat gwarantuje także powtarzalność operacji oraz zmniejszenie czasów produkcyjnych.

Czym jest robot przemysłowy w świetle regulacji?

Robot przemysłowy to maszyna, która spełnia poniższe kryteria:

 • automatycznie sterowana i programowalna,
 • wielozadaniowa,
 • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody,
 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych,

spełniająca łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.


W co warto zainwestować, by skorzystać z ulgi?

Prawo do skorzystania z ulgi na robotyzację obejmuje koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych (np. tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze i wiele innych),
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer),
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Ponadto, ulga obejmuje także:

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Więcej szczegółów dotyczących ulgi na robotyzację